Projecten

Op dit moment richten wij ons op de volgende projecten/onderzoeken

Meubilair voor orkesten

thumbkunstenaarslargeStichting Musecology werkt samen met industrieel ontwerpers aan stoelen op basis van een sterk verbeterd anatomisch model. Aangezien inmiddels ook door de specialisten in fysiotherapie is aangenomen dat professionele musici een even zware inspanning leveren als topsporters, zien wij hier een rol in het ontwikkelen van hoogwaardig “gereedschap” wat de gezondheid van de musici zeer ten goede komt.

Klassikaal onderwijs aan groep 1 t/m 4 van het lager onderwijs.

thumbedulargeSamen met afgestudeerde musici zoeken we naar een nieuwe methode om de laagste klassen van het lager onderwijs culturele vorming te bieden. We zoeken hier uiteraard naar een meerjarige en duurzame oplossing. Standaard oplossingen voor deze groep zijn niet voorhanden, we hopen dan ook op korte termijn een onderbouwd plan aan te kunnen bieden aan de gemeente Gouda om ook deze partij mee te krijgen in het lanceren van een pilot.

“Huiskamer” concerten/uitvoeringen

thumbpodialargeIn 2012 is stichting Musecology begonnen met organiseren van huiskamer uitvoeringen. Een divers palet aan kunstvormen hebben we in het afgelopen jaar neer mogen zetten. Onder de kop concerten is na te lezen wat er precies op de planken heeft gestaan. We zijn voor deze producties afhankelijk van eigenaren die hun huiskmer beschikbaar stellen maar ook van bereidwillige kunstenaars die het risico willen lopen weinig betaald te krijgen uit deze uitvoeringen op basis van vrijwillige donatie. Aan de eigenaren van de locatie “aan de bar” Spieringstraat 113 en alle kunstenaars die hebben meegewerkt, bedankt!

Samenwerking met de gemeente Gouda

thumbpodialargeMet drempelverlaging als uitgangspunt heeft de stichting in samenwerking met de gemeente Gouda een ontwerp gemaakt voor uitvoeringen in het publiekstoegankelijke gedeelte van het “huis van de stad”. Naar alle waarschijnlijkheid zal eind januari 2013 het eerste concert in deze serie plaatsvinden. Openheid is voor zowel de gemeente als de stichting een belangrijk punt, wij zullen er dan ook zeker voor zorgen dat de financiele afhandeling van deze uitvoeringen openbaar ter inzage zijn.

Het bedrijfsleven

thumbbedrijflargeSamen met het bedrijfsleven ontwikkelen we op dit moment mogelijkheden om kunstenaars een vaste plek te bieden binnen een organisatie. Door mogelijkheden en middelen samen te brengen hoopt de stichting een breder draagvlak te vormen voor het integreren van kunstenaars binnen een organisatiestructuur. De volgende stap in dit project wordt eind december besproken. We zullen ons verslag over de voortgang op dit blog plaatsen.

Het Léman ensemble

thumbkunstenaarslargeEind 2012 heeft Stichting Musecology op verzoek van het Léman Ensemble in Gouda de administratieve taken voor de concert-serie 2012-2013 op zich genomen. Inmiddels zijn er onderhandelingen gestart voor het vinden van sponsors en fondsen. Drukwerk voor de promotie van het ensemble is in handen van Patrick Meijboom

Het lijkt er op dat onze nieuwe minister van OCW plannen heeft die deels samenvallen met de doelstellingen van de stichting. Dit stemt ons hoopvol, maar dat betekent niet dat we in 2013 stil gaan zitten.