De Stichting

Stichting Musecology is dé organisatie voor het verbinden van muziek, muziektheater, dans en theater aan onze samenleving. De stichting biedt:

    • Ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten ten bate van een sterke en onafhankelijke culturele sector.
    • Samenwerking met (lokale) overheden, instellingen, particulieren en publiek om de publieke toegankelijkheid van professionele podiumkunsten te vergroten.
    • Een helpende hand aan scholen bij het ontwikkelen en begeleiden van cultuur-onderwijs. Onderwijs voor het behoud van ons culturele erfgoed.

Stichting Musecology streeft naar een podiumkunst-sector die zoveel mogelijk mensen aanspreekt, raakt én tegelijk midden in de samenleving staat. De stichting wil de taal van de  makers én het publiek spreken, relaties met beiden aangaan op inhoudelijk niveau en zich als deskundige gesprekspartner voor beiden opstellen.

Waar subsidie als (vanzelfsprekende) financieringsbron vermindert, groeien nieuwe vormen van publiek-private samenwerking en financiering. Bij voorbeeld crowd-funding en crowd-sourcing spelen hierbij een belangrijke rol. Het toekomstige succes van culturele ondernemers en de toegankelijkheid van onze cultuur zijn meer dan ooit met elkaar verweven. Stichting Musecology bemiddelt tussen vraag en aanbod.

Tegelijkertijd zal stichting Musecology zich onderscheiden door zorgvuldig en transparant te zijn over haar organisatie, financiën, besluitvorming en overeenkomsten. Hierbij volgen wij de code cultural diversity en de code cultural governance.