Goud(s) Gekleurd & Geletterd

Goud(s) Gekleurd & Geletterd

Tijdens het concert in het huis van de stad, zoals beschreven in het napraten over aiolos, exposeerde Piet Snel. Met het thema “Goud(s)Gekleurd & Geletterd” exposeerde de 67-jarige Piet Snel de hele maand november in de tentoonstellingsruimte van het Huis van de Stad. Zijn schilderijen illustreren zijn onverhulde kijk op de burgergemeenschap. De geboren en getogen Gouwenaar beschikt naast een vlot penseel ook over een scherpe pen. Met welke eeuwenoude instrumenten hij gedreven alle facetten van een mensheid op drift uit de doeken doet. In tweeërlei opzicht visualiseert en beschrijft hij kleurrijk het wel en wee van gedoodverfde lotgenoten, waaronder vele gepassioneerde leeftijdgenoten uit de gouden guldentijd. De naoorlogse babyboomers die na een korte periode van schaarsheid in hun eerste levenshelft alleen maar groei en bloei hebben meegemaakt in een ambiance waarbij gezelligheid en sociale betrokkenheid de boventoon voerde. Zijn realistische beeltenissen ademen ditzelfde sociale klimaat uit, waarvan hij nuchter relativerend met een mengeling van heimwee en humor de vergelijking met de huidige tijd aangaat. Hierbij kritisch doch objectief de waarheid niet schuwt. Naast veel afbeeldingen met een educatieve strekking bevatten ze ook vaak een boodschap met richtlijnen voor een paradijselijkere wereld waarin veiligheid en geluk de hoofdrol vervullen. Zijn stijl is een klassieke mengvorm van oude Hollandse meestertechniek en Frans impressionisme. Ondanks de overduidelijke verbeeldingskracht prefereert hij hier zijn onnavolgbaar heldere commentaar bij te voegen. Zodra hij de laatste verfstreek gezet heeft, grijpt hij spontaan naar zijn pen om woord en beeld te laten versmelten en hierdoor de aanschouwer nóg beter weet te informeren. Roept dit al ruimschoots genoeg emoties en bijval op, het liefst zou hij hier...
Dat Ene Woord – Mensen maken de Stad

Dat Ene Woord – Mensen maken de Stad

…over de participatiesamenleving, burgerinitiatieven en de politiek met o.a. Mark van Twist (Erasmus Universiteit), wethouder Marion Suijker en Vincent Bijlo www.datenewoord.nl 31 oktober 2013 20:00 uur (zaal open 19:30) Arti Legi, Markt 27, Gouda toegang vrij Meld je aan via reservering@datenewoord.nl Opruimkabouters, broodfondsen en het Goudse ondersteuningshuis. De Goudse zelforganiserende maatschappij is booming business. De participatiesamenleving is hier allang een feit. Maar slaan we niet door in het wegschuiven van maatschappelijke verantwoordelijkheden naar de burger toe? Kan iedereen straks wel meekomen? En hoe moet de gemeente omgaan met initiatieven van mondige, snel schakelende, veeleisende, ondernemende en twitterende burgers die weten wat ze willen en die geen boodschap hebben aan stroperigheid en ambtelijke regels en gewoonten? Mark van Twist is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft zich verdiept in de manier waarop overheden sturing kunnen geven aan de zelf-organiserende samenleving. Samen met wethouder Marion Suijker (sociale zaken) en Evert Hasselaar (onderzoeker, filmmaker, Gouda Bruist) zal Van Twist in debat gaan over de ontwikkeling van de participatiemaatschappij. Ook het publiek zal in staat worden gesteld deel te nemen aan de discussie. En verder de 31ste Column van cabaretier Vincent Bijlo Debatdemonstratie van debaters van het Coornhert gymnasium en Driestar College Muziek verzorgd door Stichting Musecology en violiste Annemarie van Prooijen Presentatie: Dick-Gert Smid dat ene woord gaat verder: Gouda Wereldstad thema: internationale dag van de rechten van de mens 12 december 2013...
Serenade voor Valentijn

Serenade voor Valentijn

Een kaartje, een bos bloemen, een doos bonbons… wilt u uw Valentijn dit jaar écht verrassen? Geef hem of haar dan een serenade cadeau! Uit onderzoek van een online kaartenwinkel blijkt dat een kwart van de vrouwen verwacht dat haar geliefde iets voor haar doet op 14 februari. Zij is dan ook teleurgesteld als haar partner niets doet aan Valentijnsdag. Met Valentijnsdag kunt u dit jaar extra romantisch uitpakken met een heuse serenade. Het Goudse duo Persephone Abbott (sopraan) en Annemarie van Prooijen (viool) heeft speciaal voor uw geliefde een aantal prachtige romantische liederen geselecteerd. Op Valentijnsdag, donderdag 14 februari 2013, staat het duo vanaf 12:30 voor u klaar. Op een locatie naar wens spelen zij een serenade van ongeveer tien minuten. Het kost u slechts € 15,= maar de reactie van uw geliefde is natuurlijk onbetaalbaar. Alvast een voorproefje van het duo: https://soundcloud.com/annemarie-hornes-van-prooijen/sets/gustav-holst-four-songs-for Om het duo te reserveren, en voor extra’s zoals een bloemetje of een bonbonnetje, mailt u naar info@musecology.nl of belt u Olaf Hornes 06 55 85 75...

Culture 2 Business

De legitimatie van kunst is een noodzakelijkheid waar onze overheid nogal laks mee is omgesprongen de laatste jaren. Subsidies hielden kunst gaande en een elite bepaalde wat wel en geen kunst was. De vervreemding en ontoegankelijkheid die is ontstaan heeft er toe geleid dat toen subsisies werden stopgezet die kunst mogelijk maakte, een groot gedeelte van de niet elite het geen barst interesseerde. Stichting Musecology heeft als doel deze vervreemding te stoppen en te keren wat betekent dat kunst weer een deel moet worden van alle Nederlanders, ongeacht afkomst of toekomst of financiele positie. Naleving van artikel 27 van de universele rechten van de mens, ook in Nederland. In het verlengde hier van hebben wij in Seats2meet.com een partner gevonden die samen met de stichting een experiment start waar die hernieuwde kennismaking tussen kunst en Nederlander centraal staat en waar nieuwe mogelijkheden voor co-creatie worden onderzocht. Vanaf februari 2013 start een pilot-project in Utrecht. voor deze pilot zijn we op zoek naar een ensemble dat door de wegvallende subsidie geen ruimte meer kan vinden om te repeteren. Neem contact op als je meer wilt...

Onze burgemeester

De installatie van Milo Schoenmaker als burgemeester van gouda mocht door 25 “burgers” worden bijgewoond. Ik heb mijzelf als voorzitter voorgedragen om tot die groep te behoren en was aangenaam verrast ook werkelijk een uitnodiging te mogen ontvangen. De installatie was een interessant proces waar de herkomst van Milo en de toekomst van Gouda als het ware aan elkaar werden gesmeed. Onder de andere “burgers” was een aantal bekenden en al snel kende iedereen iedereen. Na de installatie was er gelegenheid tot borrelen en handen geven. Als voorzitter van Musecology heb ik de gelegenheid gebruikt Milo en zijn charmante vrouw Paula voor de concerten van het Léman ensemble uit te nodigen, de nieuwste toevoeging aan de muzikanten die zich door de stichting laat adviseren en begeleiden. Na een rondje gesprekken met Klara Smeets, Hans van den Akker, Hans Scholten, Ineke Volbeda en Marianka Peters, was het al weer tijd om te vertrekken. Het was goed hierbij aanwezig te zijn en ik hoop in de toekomst samen met de gemeente te kunnen blijven werken aan een degelijk...

Het Léman ensemble

Hartini van Rijssel, Een van de professionele musici die gouda rijk is, leidt voor het tweede seizoen haar Leman ensemble langs Goudsche kerken. De organisatie echter die zo iets met zich mee brengt is meer dan een persoon kan dragen, zeker als het talent moet ontwikkeld om al die stukken te kunnen spelen. Stichting Musecology is gevraagd het zakelijk gedeelte van deze concert/series op zich te nemen zodat de mooiste muziek kan worden geboden aan de bezoekers van de concerten. Natuurlijk hebben we hier positief op gereageerd, de doelstelling van de stichting is immers kunstenaars de ruimte te bieden hun talent te ontwikkelen. Er is voor het ensemble een email adres aangemaakt: leman@musecology.nl waar men terecht kan voor reserveringen en vragen. Het eerstvolgende concert in deze serie is op 18 Januari 2013 in De Veste, hopelijk tot ziens....

In Memoriam “de Goudsche tomaat”

In Memoriam “de Goudsche tomaat” De naam “de Goudsche tomaat” zal bij sommige Gouwenaars een belletje laten rinkelen. Maar dit verslag van een mooi stukje Goudse geschiedenis is voor iedereen. Een terugblik op een lokale revolutie, vijf jaar geleden in hartje Gouda. In de Keizerstraat staat een monumentaal pand met het opschrift “volksgaarkeuken”.Het pand en haar doel was een nalatenschap van Henrietta Helena Hoffman (1825 – 1886)  aan de gemeente Gouda. In de archieven is na te lezen waarom de gemeente Gouda 100 jaar later de gaarkeuken heeft opgeheven. Na twintig jaar leegstand en verval werd de gaarkeuken heropend.Gedreven door naastenliefde besloot een groep jongeren het pand te kraken en opnieuw voedsel te verstrekken aan de armsten van de maatschappij. Met de nota van de gemeente Gouda inzake zelfredzaamheid van de burger in het achterhoofd, leek het er op dat het zou lukken. Om de kosten van ovens, keukenspullen en meubels te kunnen betalen werden twee “open galerie” dagen gehouden. Een hoop kunstenaars werd uitgenodigd te komen exposeren en veel, heel veel gasten werden uitgenodigd om te doneren. De opbrengst van de donaties maakte het mogelijk te beginnen met het uitdelen van voedsel. Maaltijden werden verstrekt voor 50 eurocent, het kopje koffie was gratis. Drie dagen per week bood de Goudsche tomaat plaats aan 30 bezoekers, velen met niet meer dan een bijstandsuitkering. Niet alleen de armsten vonden hun weg naar de gaarkeuken, de yuppen en dink’s kwamen ook voor de “sfeer”. En zij betaalden vrijwillig een aantal maal de kostprijs per maaltijd. “Microsocialisme”, was een nieuw woord…… ons woord. We hebben een aantal politieke partijen als gasten mogen ontvangen....