Einde concerten

Einde concerten

Aan alle bezoekers van onze website en de lezers van onze nieuwsbrief,   Met een bezwaard hart moeten we u meedelen dat de door de stichting georganiseerde concerten in het Huis van de Stad en ‘aan de bar’ voorlopig worden opgeschort. Ondanks de interesse die het publiek en de kunstenaars hebben getoond in het afgelopen jaar is het niet mogelijk gebleken voldoende motivatie over te brengen op het bedrijfsleven in Gouda om tot een sluitende financiering voor de concerten te komen. Bij dezen willen we alle bezoekers nogmaals bedanken voor hun komst en de kunstenaars uiteraard bedanken voor hun inzet. We hopen, als er voldoende fondsen beschikbaar zijn om de kosten te dekken, u weer te mogen ontvangen tijdens de matinees in het Huis van de Stad en de concerten ‘aan de bar’.   Tot...
Goud(s) Gekleurd & Geletterd

Goud(s) Gekleurd & Geletterd

Tijdens het concert in het huis van de stad, zoals beschreven in het napraten over aiolos, exposeerde Piet Snel. Met het thema “Goud(s)Gekleurd & Geletterd” exposeerde de 67-jarige Piet Snel de hele maand november in de tentoonstellingsruimte van het Huis van de Stad. Zijn schilderijen illustreren zijn onverhulde kijk op de burgergemeenschap. De geboren en getogen Gouwenaar beschikt naast een vlot penseel ook over een scherpe pen. Met welke eeuwenoude instrumenten hij gedreven alle facetten van een mensheid op drift uit de doeken doet. In tweeërlei opzicht visualiseert en beschrijft hij kleurrijk het wel en wee van gedoodverfde lotgenoten, waaronder vele gepassioneerde leeftijdgenoten uit de gouden guldentijd. De naoorlogse babyboomers die na een korte periode van schaarsheid in hun eerste levenshelft alleen maar groei en bloei hebben meegemaakt in een ambiance waarbij gezelligheid en sociale betrokkenheid de boventoon voerde. Zijn realistische beeltenissen ademen ditzelfde sociale klimaat uit, waarvan hij nuchter relativerend met een mengeling van heimwee en humor de vergelijking met de huidige tijd aangaat. Hierbij kritisch doch objectief de waarheid niet schuwt. Naast veel afbeeldingen met een educatieve strekking bevatten ze ook vaak een boodschap met richtlijnen voor een paradijselijkere wereld waarin veiligheid en geluk de hoofdrol vervullen. Zijn stijl is een klassieke mengvorm van oude Hollandse meestertechniek en Frans impressionisme. Ondanks de overduidelijke verbeeldingskracht prefereert hij hier zijn onnavolgbaar heldere commentaar bij te voegen. Zodra hij de laatste verfstreek gezet heeft, grijpt hij spontaan naar zijn pen om woord en beeld te laten versmelten en hierdoor de aanschouwer nóg beter weet te informeren. Roept dit al ruimschoots genoeg emoties en bijval op, het liefst zou hij hier...
Napraten over Aiolos

Napraten over Aiolos

Op 29 november werd het Huis van de Stad gevuld door een viertal dames op dwarsfluit, in samenwerking met de god van de wind. Het publiek werd betovert door muziek die varieerde van een zwoel briesje tot een heuse storm. Dat de dames al 30 jaar samen spelen was tijdens deze uitvoering duidelijk merkbaar, een goed gebalanceerd concert met goed op elkaar ingespeelde kunstenaars zorgden voor een aangenaam matinee. Tijdens het concert kon het publiek kijken naar schilderijen van … . De schilderijen leken soms een extra dimensie bij de muziek te zijn, soms leek het andersom. Ondanks het slechte weer was de opkomst groot. Van deze uitvoering zijn opnames gemaakt en na beoordeling door de artiesten op een verzamel CD worden geplaatst, we houden u hierover op de...
Een terugblik op Wouters en Kooiker

Een terugblik op Wouters en Kooiker

Op 25 oktober werd het huis van de stad muzikaal bezet door twee zeer professionele en muzikale artiesten. Wendy Wouters op blokfluit en Eelco Kooiker op klavecimbel, gaven een goed gevarieerd concert waar de luisteraar werd meegenomen in de tijd van barok tot heden. Ieder stuk werd ingeleid door een korte omschrijving over ofwel de muziek ofwel de componist. Het publiek was aangenaam verrast toen Wendy besloot de basis voor een muziekstuk te zingen in plaats van uit te leggen. De opkomst was groot en we bedanken bij deze dan ook het publiek, Wendy en Eelco vooe een bijzonder geslaagde middag in het Huis van de Stad. Van deze uitvoering zijn opnames gemaakt en na beoordeling door de artiesten op een verzamel CD worden geplaatst, we houden u hierover op de...