Culture 2 Business

De legitimatie van kunst is een noodzakelijkheid waar onze overheid nogal laks mee is omgesprongen de laatste jaren. Subsidies hielden kunst gaande en een elite bepaalde wat wel en geen kunst was. De vervreemding en ontoegankelijkheid die is ontstaan heeft er toe geleid dat toen subsisies werden stopgezet die kunst mogelijk maakte, een groot gedeelte van de niet elite het geen barst interesseerde. Stichting Musecology heeft als doel deze vervreemding te stoppen en te keren wat betekent dat kunst weer een deel moet worden van alle Nederlanders, ongeacht afkomst of toekomst of financiele positie. Naleving van artikel 27 van de universele rechten van de mens, ook in Nederland. In het verlengde hier van hebben wij in Seats2meet.com een partner gevonden die samen met de stichting een experiment start waar die hernieuwde kennismaking tussen kunst en Nederlander centraal staat en waar nieuwe mogelijkheden voor co-creatie worden onderzocht. Vanaf februari 2013 start een pilot-project in Utrecht. voor deze pilot zijn we op zoek naar een ensemble dat door de wegvallende subsidie geen ruimte meer kan vinden om te repeteren. Neem contact op als je meer wilt...

Onze burgemeester

De installatie van Milo Schoenmaker als burgemeester van gouda mocht door 25 “burgers” worden bijgewoond. Ik heb mijzelf als voorzitter voorgedragen om tot die groep te behoren en was aangenaam verrast ook werkelijk een uitnodiging te mogen ontvangen. De installatie was een interessant proces waar de herkomst van Milo en de toekomst van Gouda als het ware aan elkaar werden gesmeed. Onder de andere “burgers” was een aantal bekenden en al snel kende iedereen iedereen. Na de installatie was er gelegenheid tot borrelen en handen geven. Als voorzitter van Musecology heb ik de gelegenheid gebruikt Milo en zijn charmante vrouw Paula voor de concerten van het Léman ensemble uit te nodigen, de nieuwste toevoeging aan de muzikanten die zich door de stichting laat adviseren en begeleiden. Na een rondje gesprekken met Klara Smeets, Hans van den Akker, Hans Scholten, Ineke Volbeda en Marianka Peters, was het al weer tijd om te vertrekken. Het was goed hierbij aanwezig te zijn en ik hoop in de toekomst samen met de gemeente te kunnen blijven werken aan een degelijk...

Het Léman ensemble

Hartini van Rijssel, Een van de professionele musici die gouda rijk is, leidt voor het tweede seizoen haar Leman ensemble langs Goudsche kerken. De organisatie echter die zo iets met zich mee brengt is meer dan een persoon kan dragen, zeker als het talent moet ontwikkeld om al die stukken te kunnen spelen. Stichting Musecology is gevraagd het zakelijk gedeelte van deze concert/series op zich te nemen zodat de mooiste muziek kan worden geboden aan de bezoekers van de concerten. Natuurlijk hebben we hier positief op gereageerd, de doelstelling van de stichting is immers kunstenaars de ruimte te bieden hun talent te ontwikkelen. Er is voor het ensemble een email adres aangemaakt: leman@musecology.nl waar men terecht kan voor reserveringen en vragen. Het eerstvolgende concert in deze serie is op 18 Januari 2013 in De Veste, hopelijk tot ziens....

Goudse Post 7-11-2012

Van kwajongen tot componist 07 nov 2012 Door: Olaf Hornes GOUDA – Op 10 november staat componist Joseph Haydn centraal tijdens concert ‘aan de bar’. De musici op deze avond zijn Mariëlle Rijkaart Cello, Marina Meerson en Dagmar Blanken op viool, die een gevarieerd programma presenterenTijdens concert ‘aan de bar’ op 10 november in de Spieringstraat wordt een bijzondere ode aan componist Joseph Haydn gebracht. Tegenwoordig wordt de culturele hoofdstad van Europa gekozen. Steden kunnen zich aanmelden om die titel “binnen te slepen”. Door bijzondere projecten mag een stad een jaar lang een overzicht bieden van hun cultuur, en die van Europa. De culturele hoofdsteden uit de geschiedenis hebben niets te maken gehad met verkiezingen. Kunstenaars vonden in deze steden een thuis en veranderden ze in bruispunten van culturele ontwikkeling. Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk was in de zeventiende eeuw een culturele hoofdstad. Vele bekende musici vonden er hun inspiratie. Een van hen, Joseph Haydn, kwam naar Wenen in 1740 op uitnodiging van de muzikaal directeur van de Stephansdom, hij was toen 8 jaar oud. Negen jaar later werd hij de Kathedraal uitgesmeten nadat hij bij een medekoorlid de paardenstaart had afknipt. Door zelfstudie groeide zijn muzikaliteit en zijn reputatie groeide mee. In 1756 ontfermde de adel zich over Joseph Haydn en bood hem een “baan” aan het hof. Het totale werk dat hij heeft geproduceerd en heeft nagelaten is enorm, en zeer betekenisvol. Het baanbrekende werk van Joseph Haydn heeft Wolgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven de kans gegeven zich te ontwikkelen tot grootse musici. Vooral Mozart heeft veel van de muziek gebruikt en aangepast. Het gebruiken...